16 mars 2013

Fortsatt minskning av försörjningsstöd i SolnaBeviljad försörjningsstöd är inte en måttenhet på välstånd och låg arbetslöshet!
 Lars Rådén (m), kommunalråd för arbete, integration och socialtjänst i Solna: "Många kommuner måste göra besparingar i sin välfärd för att klara av stigande bidragskostnader. Det är glädjande för Solna att våra insatser för fler i arbete ger oss mer pengar över att satsa på välfärden. Under februari 2013 är det färre som är i behov av försörjningsstöd och kostnaderna är lägre än någon annan februarimånad under 2000-talet " 


Inte en enda gång har Lars Råden och  tidigare Pehr Granfalk (m), i egenskap av ordförande till socialnämnden, numera kommunstyrelsens ordförande,  presenterat verkliga siffror för arbetslöshet i samband med dessa glädjebud. Men vem som helst kan läsa Statistiska Centralbyråns tabeller över arbetsmarknaden i landet:

Fakta:
Utveckling av försörjningsstöd i Solna, antal hushåll:
Feb 2007 393 st.
Feb 2008 334 st.
Feb 2009 337 st.
Feb 2010 288 st.
Feb 2011 283 st.
Feb 2012 276 st.
Feb 2013 245 st.


Andel öppet arbetslösa i befolkningen, procent efter region, variabel och tid
Urval: Solna  samtliga 20-64 år
2007
2008
2009
2010
2011

Andel i arbetsmarknadsprogrammen
0,4
0,5
0,7
0,9
0,7
Andel öppet arbetslösa
4,9
4,1
5,3
5,9
5,6En enda tiondedels procent av solnabor motsvarar idag över 70 personer. De flesta som söker försörjningsstöd är ensamstående med barn. Även med A-kassa hamnar ett stort antal  arbetslösa vårdnadshavare under riksnormen för försörjningsstöd. För att inte prata om de som har aktivitetsstöd eller ingen försörjning  alls!
Hur går dessa statistik ihop? Vad har hänt med hundratals arbetslösa, som inte beviljats försörjningsstöd? Finns det någon endaste ansvarig politiker i Solna som kan ge en förklaring till minskad försörjningsstöd under åren när arbetslösheten har ökat?

Länkar:
Aldrig har försörjningsstödet under februari månad varit så lågt som 2013
http://moderaterna.net/solna/2013/03/07/februari-rekordmanad-for-solna/
Statistikdatabasen:Arbetsmarknadsvariabler efter kommun. År 1997 - 2011