8 september 2014

Stefan Fölster, räkna om, räkna rätt

Beräkningen och andra liknande, onyanserade historier är fascinerande läsning. Syftet är ju att vända opinionen. Expressens artikel  väcker ett par frågor.Varför korsfäster man Feministiskt initiativ för kravet på 6 timmars arbetsdag?? Vad kostar arbetstidsförkortningen?Hur skulle  6 timmars arbetsdag påverka folkhälsan ? Kan allt mätas i pengar?-Bättre livskvalitet med ökad fritid- Fördelning av arbetet åt fler och på ett rättvisare sätt: Hälften, cirka 500 000 personer, arbetar deltid ofrivilligt och vill arbeta mer.Så mycket kostar Fi:s förslag att genomföra


"Enligt Stefan Fölsters beräkningar måste de offentliga utgifterna dras ned med minst 252 miljarder kronor om Fi-förslaget om 30 timmars arbetsvecka blir verklighet till år 2020. Om arbetstiden i stället minskar till 37,5 timmar i veckan, vilket Feministiskt initiativ föreslagit som ett första steg, måste de offentliga utgifterna minskas med 45 miljarder kronor per år till följd av lägre skatteintäkter, enligt Fölster."


Det är Vänsterpartiet som tydligast driver frågan om allmän arbetstidsförkortning . De har motionerat i riksdagen om stegvis övergång till 30 timmars arbetsvecka.

"Vi vill korta arbetstiden. Det måste vara möjligt för både kvinnor och män, arbetare och tjänstemän att kombinera heltidsarbete med föräldraskap och fritid utan att slita ut sig. Under mandatperioden vill vi utreda och lämna konkreta förslag för att stegvis genomföra en arbetstidsförkortning."

Även miljöpartiet driver kravet om sänkt normalarbetstid, med 35 timmar som första steg.


Jag anser istället att samhället skulle gå med vinst, om man införde 6 timmars arbetsdag.
Hur många arbetstillfällen skulle skapas direkt på arbetsplatser med dygnet-runt bemanning eller skiftjobb?.


Ett exempel: Min tidigare arbetsplats, en psykiatrisk vårdavdelning med minimibemanning 4 vårdpersonal på natten, fler vid behov. Säger vi 35 heltidsanställda med veckoarbetstid mellan 37,5 och 40 timmar. Med 30 timmars veckoarbetstid krävs det 45 heltidsanställda för samma bemanning. Som tillsammans betalar mer skatt jämfört med den tidigare personalstyrkan,  om man bibehåller  samma heltidslön. En enda vårdavdelning skulle minska  arbetslösheten med 10 personer.


  FN har publicerat en beräkning som visar att arbets­lösheten kostar mellan 70 och 140% av vad det skulle kosta att ge de arbetslösa offentlig anställning. I Sverige 90-100% 


Vi har hög arbetsrelaterad sjukfrånvaro i Sverige. Hur skulle livet förändras  för byggarbetare och undersköterskor, där kroppen säger stopp långt före 60 års ålder idag? Flera med tungt kroppsarbete kunde jobba till pensionsålder. En del hälso- och sjukvårdens otillräckliga resurser skulle kunna  omfördelas, om förslitningsskador och stressrelaterade sjukdomar ock olycksfall minskade.Även ohälsa  av arbetslöshet skulle minska.


-Jämställdhet:  Det är mest kvinnor som jobbar deltid. Med arbetstidsförkortning skulle skillnaden minska.
Arbetslösheten kostar 18 kr i kommunalskatt
http://danne-nordling.blogspot.se/2005/10/arbetslsheten-kostar-18-kr-i.html

http://alliansfrittsverige.nu/aktuellt/2014/08/24smutsmiljoner-har-ar-vart-svar