20 oktober 2014

En utländsk ubåt i Stockholms skärgård är ingen nyhet
Har dagens situation några likheter med 80-talet och kalla kriget? Har det varit föränringar i Sveriges utrikespolitik, som har retat upp världens makthavare? Ska  Sveriges roll i det stora spelet justeras på något sätt? Det finska Hufvudstadsbladet  skrev för ett par dagar sedan:
De nordiska medierna har väldigt stort uppmärksammat  händelserna i Stockholms skärgård.
Också de stora internationella nyhetsbyråerna AFP och Reuters har skrivit om insatsen.Den icke namngivne analytikern säger till TT att stor uppmärksamhet i internationella medier gör att händelsen i Stockholms skärgård också får bredare säkerhetspolitisk betydelse.
- Om det får avtryck i större internationell press, då spelar det här ganska stor roll för stämningsläget i världen - oavsett vad det sedan visar sig handla om.

Tusentals observationer har gjorts Främmande undervattensverksamhet i Stockholms skärgård har pågått länge. Från och med oktober 1980 , när marinen tyckte sig ha sett en ubåt, har media skrivit om detta.Största rubrikerna gav Gåsefjärden oktober 1981 och Hårsfjärden hösten 1982. Än idag är meningarna delade om händelserna i Hårsfjärden.

Bland annat :

 • -Det fanns inga ubåtar i i Hårsfjärden.
 • En rysk ubåt lyckades smita eller medvetet släpptes ut
 • En Nato-ubåt lyckades smita eller medvetet släpptes ut
 • Både sovjetiska och amerikanska ubåtar – i olika storlekar och kanske byggda i olika länder – körde in och ut i den svenska skärgården

Anledning:

 • PSYP, psykologiska operationer med syfte att skrämma Sverige till ett närmande till väst/ låta bli att samarbeta med väst
 • stormakterna bevakade varandras aktiviteter i Östersjön under kalla kriget
 • avledningsmanover för att kunna genomföra en annan operation
 • varna Palme-regeringen att inte upphöja "neutraliteten" till en ideologi riktad västerut

Tre statliga offentliga utredningar ger den officiella bilden. Om man strävar efter objektivitet, är valet av personer till den första lite märkligt.


Ubåtsskyddskomissionen: SOU 1983:13 "Att möta ubåtshotet

Den 21 oktober 1982 beslutade chefen för försvarsdepartementet att en kommission skulle tillkallas. Ordförande i kommissionen

var försvarsministern Sven Andersson. Ledamöter var fyra riksdagsmän: Carl Bildt från moderaterna, Lars Eliasson, centerpartiet, samt socialdemokraternas Maj-Lis Lööw och Olle Svensson. Experter var Sven Hellman, Försvarsdepartementet, och chefen för Försvarsstaben viceamiralen Bror Stefenson. ( samme Stefenson som gav eldförbud i Hårsfjärden.) Till kommissionens sekreterare utsågs departementssekreteraren Michael Sahlin, Utrikesdepartementet. Ubåtsskyddskommissionen avlämnade sitt betänkande den 26 april 1983 Kommissionen pekade ut Sovjetunionen.

Regeringen accepterarerade trots utrikesminister Lennart Bodström och justitieminister Ove Rainer, ifrågasatte betänkandet p.g.a. brist på bevis.

Noterad:Sveriges försvarsminister avgick kort efter Hårsfjärden medan Stefenson satt kvar.

Det allmänna opinionen beror ju helt på vems åsikter media väljer att förmedla till allmänheten.

Mainstream har hela tiden valt den Nato-vänliga rysskräcken som utgångspunkt. För objektivitetens skull borde även fakta och perspektiv, som inte passar in i den mallen vara med i diskussionen. Här ett utdrag ur och länkar till en författare, en arkivfreak och en historiker, som avviker från mainstream.
Ubåtsskyddskommissionen SOU1995:135  ”Ubåtsfrågan 1981–1994”

Utredningen 1995  ansåg att det inte var möjligt att fastställa nationaliteten. En ny utredning menade att utpekandet av Sovjetunionen 1983 hade betraktats som en politisk nödvändighet oberoende av beslutsunderlaget. Detsamma gällde regeringens beslut att ansluta sig till 1982 års kommissions slutsatser.

 Författaren  Dan Josefsson

Under de senaste nästan 20 åren har Sverige deltagit i ett krig. Ubåtar och miniubåtar har översvämmat våra vatten, och tidningarna har skrivit spaltmeter om ondskan under ytan, och vår svenska militärs heroiska försök att tvinga upp dem i ljuset.I kvällspressen har vittnena trätt fram och berättat om sina ubåtsiakttagelser. Det handlar om över 6 000 observationer, och i vissa fall var vittnena så nära att de nästan kunde röra vid de fientliga ubåtarna. Det tycktes finnas ubåtar i minsta vattendrag, ja till och med utanför kungliga slottet i Stockholm. Sverige har kort sagt i nästan 20 år varit offer för en formlig invasion av ryska ubåtar.Eller också inte.För faktum är att det under hela den femtonåriga ubåtspaniken har funnits dem som allvarligt tvivlat.Några av dem organiserade sig till slut i vad som fick namnet ”Medborgargruppen i ubåtsfrågan”. Under våren 1999 gav denna grupp ut en bok, och i den kan man läsa en häpnadsväckande historia om hur vi allihop i 20 år blivit grundlurade av militären.I maj 2008 avslöjas det att ett ljud som spelades in under den vilda ubåtsjakten 1982 och som trotts bevisa att ubåtskränkningarna var verkliga, sannolikt kom från en båt som tidningen Dagens Nyheter hyrt för att bevaka ubåtsjakten ifrån. DN berättar själv om detta och låter oss dessutom lyssna på det länge hemligstämplade ljudet från icke-ubåten.Eftersom ubåtsfrågan åter är aktuell passar jag på att återpublicera den tragikomisk historen om hur Sveriges i nästan 20 år krigade mot ryska ubåtar som inte fanns. Artikeln publicerades ursprungligen i ETC 1999. Ubåtsfrågan - en svensk skandal att skratta och gråta åt.- Eller: Hur kunde vi bli så lurade 
Låt oss börja från början. Starten för det som skulle bli 15 år av resultatlös ubåtsjakt skedde i vattnet utanför Utö i Stockholms södra skärgård för nästan tjugo år sedan, i oktober 1980. Marinen tyckte sig då upptäcka något som skulle kunna vara en främmande ubåt. Sjunkbomber sattes in, men ubåten vägrade komma upp.Expressen beskrev målande hur sjunkbomb efter sjunkbomb fått vattnet utanför Stockholm att vibrera och att en ubåt aldrig någonsin tidigare så fräckt och kallblodigt bitit sig kvar på svenska vatten. Någon ubåt kom aldrig upp. Långt senare avslöjades det att marinen för säkerhets skull anlitat det privata företaget Undervattensfoto AB i Sollentuna för att filma bottnen där sjunkbomberna fallit. Filmen avslöjade att marinen bombat ett gammalt fartygsvrak och en hög med sten. Filmerna hemligstämplades, och det blev åter lugn och ro i de svenska vattnen.
Lugnet varade fram till den 27 oktober 1981Då gick den ryska ubåten U-137, eller S363 som den egentligen hette, på grund i Gåsefjärden utanför Karlskrona.Svenska och utländska journalister vallfärdade till platsen, och rapporteringen var självklar: en rysk spionubåt hade avslöjat sig själv genom att gå på grund. Från och med nu skulle ryssarna aldrig kunna förneka att de spionerat i svenska vatten. Den dåvarande utrikesministern Ola Ullsten uttalade sig och sa att U-137:s grundstötning bevisade att militären hela tiden haft rätt vid Utö-incidenten. De hemliga bilderna på vraket och stenhögen kände han då inte till.Besättningsmännen på U-137 hävdade visserligen att de bara råkat navigera fel, och att de på grund av dålig sikt inte upptäckt att de hamnat långt in i en fjärd på svenskt territorium. Det starkaste argumentet var nog att ubåten dundrat fram i åtta knops hastighet och att den hade en alldeles för stor vändradie i förhållande till bredden på Gåsefjärden. U-137 var helt enkelt dömd att förr eller senare gå på grund. Varför skulle någon ubåtsbesättning medvetet sätta sig i en så hopplös situation                                                                                            - - - - - -      

Ubåtsjakten i Hårsfjärden hösten 1982 är den största ansträngning svenska marinen någonsin gjort för att tvinga upp en ubåt till ytan. Under en månad släpptes enorma mängder sjunkbomber, samtidigt som arméns pressavdelningar också arbetade för högtryck. Hundratals journalister från hela världen fanns på plats vid strandkanten för att med egna ögon se ryssarnas nederlag. En enorm förväntan piskades upp.
                    - - - - - - 

Marinen deklarerade att den lyckats stänga in en ubåt genom att spärra av Hårsfjärden. Det var därmed bara en tidsfråga innan den skulle tvingas upp till ytan.Efter fyra veckors jakt i den avspärrade Hårsfjärden gav marinen upp. Det syntes aldrig någon miniubåt, och de ditresta journalisterna fick fälla ihop sina tältsängar och åka hem. Efter det nederlaget lyckades marinen aldrig mer locka några större skaror journalister till Sveriges ubåtsjakter.

                                                                                         - - - - - - 

Under hela ubåtsjakten har militären flitigt hemligstämplat sitt utredningsmaterial, och sedan hänvisat till sekretessen när kritiker kommit och krävt konkreta bevis.Medborgargruppens uppfattning är att militären snarare hemligstämplar för att slippa det pinsamma avslöjandet att de faktiskt inte har mycket att komma med.– De som hemligstämplar det här inser att informationerna inte tål en granskning från annan part, säger Gösta Wibom. Det är ett sätt att dölja misstag, fel och lögner. De har inte ett jäkla dugg.

  http://josefsson.net/artikelarkiv/111-ubatsfragan990701.html                         

 Anders Jallai

 Kustjägare och Viggenpilot i det svenska försvaret på 1980-talet  också dykare, arkivforskare och nu även författare. Till vardags arbetar han deltid som flygkapten på Boeing 737. På frågan varför han i det närmaste maniskt gräver i det här ämnet svarar han: “För att jag kan och för att jag vill berätta! Svenska folket har rätt att få reda på det här även om det kostar mig personligt obehag. Vem ska annars göra det?

 Anders Jallai anser nog att hemligstämplandet av ett flertal dokument om ubåtsjakten skedde inte enbart för att högt uppsatta personer ville dölja sina misstag.

 Professor  Ola Tunander som forskar i säkerhetspolitik på Peace and Research Institute i Oslo, och har skrivit flera böcker och skrifter  om ubåtskränkningarna på 1980-talet, menar att ubåtskränkningarna som även fortsatte efter Sovjetunionens fall, delvis var så kallade PSYOP, psykologiska operationer med syfte att skrämma Sverige till ett närmande till väst. Ubåtskränkningarna började i större skala i juni 1982. Kanske när man misstänkte att Palme var på väg till statsministerposten igen. Han vann valet tre månader senare.Analys: Vad tror vi om det här? Ja, går det att tro något annat, av en intelligent varelse, än att eldförbudet under fem timmar den 13 oktober 1982, berodde på att en ubåt medvetet släpptes ut från Hårsfjärden? Amiral Bror Stefenson som var Kungens adjutant åren 1990-97 och ordförande i Kungliga Örlogsmannasällskapet 1987-92 är sannolikt ingen sovjetisk agent. Då återstår teorin att regeringen Palme som då precis tillträtt, gett Stefenson en personlig order om att avtrappa ubåtsjakten och släppa ut eventuella kvarvarande, instängda ubåtar. Svagheten i den teorin är att Bror Stefenson fortfarande idag hävdar, dels att det inte fanns någon skadad ubåt i Hårsfjärden, dels att ingen ubåt medvetet släpptes ut. Skulle han fortfarande göra det efter 30 år, tycker du, om det varit en sovjetisk ubåt?

En italiensk PSYOP med CIA-innehåll
 --Jan 25th, 2013 by Anders Jallai:
I förra inlägget berättade jag om vilken ubåt som jag tror var den mindre, 10-meters ubåt med inom marinen, smeknamnet ”Valryggen” som kränkte våra skärgårdar på 1980-talet. Idag ska jag berätta om vilken jag tror är den större 30-meters ubåten. Carl Bildt höll ett föredrag på Krigsvetenskapsakademien 1991 om Hårsfjärdenincidenten. Han nämnde främst två ubåtstyper som kränkte våra vatten. Den ena var en 25-30 meters ubåt som kunde ta två mindre ubåtar i 10 meters-klassen och Carl Bildt berättade att han hade underrättelseinformation om att det var sovjetiska ubåtar. Det var lätt att hålla med då. Bildt är kunnig och har goda kontakter med våra underrättelsetjänster. Dessutom visste vi ju alla att det var Warszawapaktsubåtar som kränkte oss, speciellt efter U137:s grundstötning utanför Karlskrona hösten 1981. Jag trodde honom då. Mina vänner inom Försvaret trodde absolut på honom. Idag tror jag att Carl Bildt hade fel. http://www.jallai.se/2013/01/en-italiensk-psyop-med-cia-innehall/


Lennart Berntson

 är universitetslektor i historia vid Roskilde universitet.

En kommentar   till ett av Jallais inlägg ger en för mig trovärdig förklaring till det hela: 

Ett land som inte behärskar sitt eget territorialhav (också under ytan) bjuder i realiteten in andra stater att kontrollera det. Var det inte precis detta vi bevittnade under framför allt 1980-talet? Nämligen att sovjetiska och amerikanska ubåtar – i olika storlekar och kanske byggda i olika länder – körde in och ut i den svenska skärgården, inte för att kolla den svenska marina beredskapen utan för att bevaka varandras handlande. Båda sidor visste ju att Sverige i ett skymningsläge inte skulle kunna förhindra någon av stormakterna att utplacera kärnvapensbestyckade ubåtar i skydd av den svenska kusten. Den suveränitet Sverige inte kunde eller ville utöva skapade ett tomrum som andra kände sig tvingade att fylla.  Samarbetet med Nato var - och är - i min ögon helt motiverat. Sovjetunionen/Ryssland var - och är - Sverige/Finlands historiska huvudfiende. Också dubbelspelet var till viss del okey.

Problemet uppstod främst under 1970-talet när socialdemokratin/Palme upphöjde "neutraliteten" till en ideologi riktad västerut, dvs mot Nato/USA. Det är nu det börjar skava inne i "statsapparaten" - jfr de nästan avbrutna relationerna till USA. Jag tror inte ett ögonblick att Palme var Sovjetagent - om man härmed menar en som är betald av eller står i ideologisk sold hos fienden. Men med Reagan makttillträde, militära upprustning och anti-kommunistiska retorik såg han ett större hot än i Bresjnevs expansiva kommunism. Det var han inte ensam om. Samma uppfattning hade hela den nordiska socialdemokratin och delar av den västtyska. De hade alla fel, grundläggande fel. Men inte desto mindre spelade Palmes "fredspolitik" Sovjetunionen i händerna - avsiktligt eller oavsiktligt. Allt detta skedde i ett läge när det kalla kriget gick in i ett av sina mest akuta skeden (1980-talet) och när "Natos norra flank" fick en strategisk betydelse som det aldrig hade haft tidigare. Det är i detta perspektiv man ska se ubåtstrafiken i de svenska farvattnen. Vi hade i vår naivitet i stort sett avvecklat våra resurser att jaga främmande ubåtar. I ett sådant läge gav vi inte bara fritt spelrum för vår fiende i öst, vi tvingade också våra vänner i väst att påta sig patrulleringen av vår skärgård. Om det i detta läge var så att statsministern i vårt land hade bestämt sig för att våra vänner i väst inte längre fick tillgång till våra farvatten? Om han och hans krets bestämt sig för en politik som de facto försvagade det demokrtiska västblockets strategiska position i nordöstra Europa? Jallai har övertygat mig om att den svenske statsministern låg riktigt risigt till, i amerikanska/Nato ögon, från den dag han övertog makten hösten 1982

  

kommentar av Thomas

Hårsfjärden 1982 – ett landsförräderi?by Anders Jallai.

Feb 15th, 2013 


Länkar:
 • De döljer sanningen om ubåtsjakten
Lars Hansson ställer sig också frågande till amiral Bror Stefensons förklaring till vad som hände under den så kallade Hårsfjärdenincidenten.
http://www.expressen.se/debatt/de-doljer-sanningen-om-ubatsjakten/

 • Överlägsna ubåtar Lars-Kristian Bergh 20141029
"Under ubåtsjakten år 1982 i Hårsfjärden några mil söder om Stockholm släppte försvaret medvetet ut en ubåt."
http://www.bergsblogg.se/2014/10/29/overlagsna-ubatar/


 • U-båtskränkningarna i nytt ljus? Mathias Mossberg 

I boken ”I mörka vatten” (Leopards förlag 2009) behandlas ånyo ubåtskränkningarna på 80-talet. Författaren ambassadör Mathias Mossberg deltog som huvudsekreterare i Ubåtsutredningen 2001 och tillhör därmed det inre skikt av ämbetsmän som fått tillgång till hemligstämplat material om kränkningarna.
Mossberg beskriver märkliga företeelser som att dokumentation av viktiga observationer av kränkningarna och militärens loggböcker om insatserna försvunnit ur arkiven. Sammantaget ger det en bild som i mycket styrker Mossbergs tes att det rört sig om en av militären iscensatt konspiration.

  
 •     Erik Johansson:
Wolfgang Hansson nationsbestämmer ubåtar
Published on 7 May 2015
Wolfgang Hansson talar om för oss vad Putin vill och tänker i sin artikel. När jag frågar vilka källor han har för sina påståenden får jag veta att det inte är en riktig fråga. Hansson vet i alla fall att de ubåtar som kränker svenska vatten är ryska och att Putin vill skrämma oss alla till att inte gå med i NATO.
Det skriver i dag överste LARS HANSSON. Han anser att kommendören av första graden Emil Svenssons inlägg i den pågående ubåtsdebatten är osakligt.
    "För varje "klargörande" inlägg från de inblandade höga sjöofficerarna ställer jag mig allt mera frågande till vad det var som egentligen pågick - och alltjämt pågår."
    https://www.youtube.com/watch?v=fIt2OYI6Qeg    • Finlands förre president Mauno Koivisto:


    Ubåtshysterin orsakade mig plåga

    Andropov bad mig förmedla beskedet till svenskarna att Sovjetunionen bad dem sänka varje ubåt de kunde upptäcka i de egna vattnen. När jag ett par månader ­senare berättade detta för Palme i samband med världsmästerskapstävlingarna i fri­idrott i Helsingfors såg han vresig ut och sade ingenting.

    Senare berättade bland andra Förenta ­staternas försvarsminister Caspar Weinberger att brittiska och amerikanska ubåtar gjorde rekognosceringsturer in på svenskt territorialvatten. Avsikten var att kontrollera den svenska flottans beredskap. De svenska myndigheterna var medvetna om detta.

    http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ubatshysterin-orsakade-mig-plaga_1656487.svd


    17 oktober 2014

    De kämpar för att stoppa ebola att utvecklas till en pandemi

    WHO i augusti

    I början av augusti utlyste WHO ett internationellt nödläge, efter två dagars krismöte i Genève. 

     Det är tredje gången på tio år som ett nödläge har utlysts.

    Men den konkreta hjälpen uteblev. Bart Janssens som är ansvarig för Läkare utan gränsers fältinsatser kommenterade i sin tur WHO:s ställningstagande i ett pressmeddelande: »Att klassa ebolautbrottet som ett internationellt nödläge innebär att WHO tar epidemin på stort allvar, men ord kommer inta att rädda liv«
    Efter mötet i Geneve, på drygt två månader, har antalet fall gått från 1440 till över 8000 fall i de 3 drabbade länderna.


    Sverige i oktober

    Kirurgen och katastrofmedicinexperten Johan von Schreeb konstaterade på ett seminarium i början av oktober::
    " Ett orimligt stort ansvar har lagts på Läkare utan gränser. 
    – De var de enda som gav sig i väg spontant. Jag känner en viss sorg och upprördhet över att världen delegerar ebolabekämpning till en frivilligorganisation."
    Förutom vård,  har  Läkare utan gränser  fått bygga ett stort krematorium, vägar och bättrat på logistiken på flygplatsen i Liberia.
    Den första makthavaren i Europa som insåg allvaret och började aktivt kontakta andra statscefer för samarbete för att stoppa ebola, var Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Men för att få fart på de konkreta insatserna mot ebola krävdes att Obama  vaknar till och har börjat agera.

    Nu är det bråttom 

    Det krävs massiva insatser och det måste ske snabbt.

    Två filmer och några minuter tid sammanfattar läget:

    1I det här klippet visar Hans Rosling, professor i internationell hälsa, på ett enkelt och tydligt sätt hur snabbt ebola sprids och varför det är så viktigt att stoppa epidemin nu:    2. I den här  filmen kan vi se att sjuka nekas vård på grund av överbeläggningar. De får vända sig tillbaka, och därigenom för smittan vidare. Det finns inte heller kunskap oh resurser att ta hand om de döda på rätt sätt. 

    These heroes need help and much more resources immediately!    As President Barack Obama announced that he would be sending American military personnel to West Africa to help combat the epidemic, VICE News traveled to Monrovia to spend time with those on the front lines of the outbreak.


    "We are doing ative-case finding. That is, we  are trying to locate all of the sick people.
    . People are taken off the holding centers.  From the  holding centers after screening they are  taken to  the  ETU, the Emercency  of Treatment Unit. But for now,  all of  the Emercency Treatment Units, all of  the holding centers are filled. So what we are doing  is strugglering  to ensure  that we engage them at home. We engage sick the people at home.

     The team focuses  on contact trees, which locate sick people, and tries to find out who came in contact with them and may also  been  infected so that they'll be monitored as well.

    So that as soon as we get the available space there  so  we can take the ambulance and get her out quickly.

     So the next thing we are going to do now  is to tell one person how to take care of her.And how they are going to go What are all the preventive steps that you need  take so that you  not have the problem, too."


    -- Are you scared? I mean people around you are really sick people?
    -- For me,  I'm not afraid. Because I'm working for my country and working for my people to save lives, at least so that  other people lives can be saved. We are working on daily basis to take the sick people from the various communities, so that other people don't can get infected. I can tell you, sometimes, the sorrow can be in me. Whenever I´m seeing my citizens dying on a daily basis.
    People are getting sick. They are dying, my brother. Almost every day.


    Medical director, Doctor Muhammed Sankoh
    Redemtion hospital

    How to manage. How to be able to contain the disease whereein there is dead everywhere
    It is beyond our capacity..


    Att läsa

    Vad kan Sverige göra för att stoppa ebolaepidemin?Seminariet om global hälsa som Svenska Läkaresällskapet arrangerade i samarbete med Läkare Utan Gränser den 1 oktober drog fullt hus. 

    »Jag känner mig väldigt motiverad«
    För Anders Björkman var beslutet enkelt. I morgon, fredag, åker han till Liberia med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Till vardags är han professor i infektionssjukdomar vid Karolinska institutet.    Ebola: WHO lists 15 priority countries

    WHO says it is focusing on 15 African countries to stop spread of disease, as EU reviews its screening policies.
    8 september 2014

    Stefan Fölster, räkna om, räkna rätt

    Beräkningen och andra liknande, onyanserade historier är fascinerande läsning. Syftet är ju att vända opinionen. Expressens artikel  väcker ett par frågor.Varför korsfäster man Feministiskt initiativ för kravet på 6 timmars arbetsdag?? Vad kostar arbetstidsförkortningen?Hur skulle  6 timmars arbetsdag påverka folkhälsan ? Kan allt mätas i pengar?-Bättre livskvalitet med ökad fritid- Fördelning av arbetet åt fler och på ett rättvisare sätt: Hälften, cirka 500 000 personer, arbetar deltid ofrivilligt och vill arbeta mer.    Så mycket kostar Fi:s förslag att genomföra


    "Enligt Stefan Fölsters beräkningar måste de offentliga utgifterna dras ned med minst 252 miljarder kronor om Fi-förslaget om 30 timmars arbetsvecka blir verklighet till år 2020. Om arbetstiden i stället minskar till 37,5 timmar i veckan, vilket Feministiskt initiativ föreslagit som ett första steg, måste de offentliga utgifterna minskas med 45 miljarder kronor per år till följd av lägre skatteintäkter, enligt Fölster."


    Det är Vänsterpartiet som tydligast driver frågan om allmän arbetstidsförkortning . De har motionerat i riksdagen om stegvis övergång till 30 timmars arbetsvecka.

    "Vi vill korta arbetstiden. Det måste vara möjligt för både kvinnor och män, arbetare och tjänstemän att kombinera heltidsarbete med föräldraskap och fritid utan att slita ut sig. Under mandatperioden vill vi utreda och lämna konkreta förslag för att stegvis genomföra en arbetstidsförkortning."

    Även miljöpartiet driver kravet om sänkt normalarbetstid, med 35 timmar som första steg.


    Jag anser istället att samhället skulle gå med vinst, om man införde 6 timmars arbetsdag.
    Hur många arbetstillfällen skulle skapas direkt på arbetsplatser med dygnet-runt bemanning eller skiftjobb?.


    Ett exempel: Min tidigare arbetsplats, en psykiatrisk vårdavdelning med minimibemanning 4 vårdpersonal på natten, fler vid behov. Säger vi 35 heltidsanställda med veckoarbetstid mellan 37,5 och 40 timmar. Med 30 timmars veckoarbetstid krävs det 45 heltidsanställda för samma bemanning. Som tillsammans betalar mer skatt jämfört med den tidigare personalstyrkan,  om man bibehåller  samma heltidslön. En enda vårdavdelning skulle minska  arbetslösheten med 10 personer.


      FN har publicerat en beräkning som visar att arbets­lösheten kostar mellan 70 och 140% av vad det skulle kosta att ge de arbetslösa offentlig anställning. I Sverige 90-100% 


    Vi har hög arbetsrelaterad sjukfrånvaro i Sverige. Hur skulle livet förändras  för byggarbetare och undersköterskor, där kroppen säger stopp långt före 60 års ålder idag? Flera med tungt kroppsarbete kunde jobba till pensionsålder. En del hälso- och sjukvårdens otillräckliga resurser skulle kunna  omfördelas, om förslitningsskador och stressrelaterade sjukdomar ock olycksfall minskade.Även ohälsa  av arbetslöshet skulle minska.


    -Jämställdhet:  Det är mest kvinnor som jobbar deltid. Med arbetstidsförkortning skulle skillnaden minska.
    Arbetslösheten kostar 18 kr i kommunalskatt
    http://danne-nordling.blogspot.se/2005/10/arbetslsheten-kostar-18-kr-i.html

    http://alliansfrittsverige.nu/aktuellt/2014/08/24smutsmiljoner-har-ar-vart-svar
    24 februari 2014

    Verksamhetschef på BUP i Västmanland slår larm    ADHD-diagnoser på barn har ökat med 700 procent de senaste tio åren i Västmanlands län,  säger Philip Eskridge, verksamhetschef på barn- och ungdomspsykiatrin i landstinget Västmanland.

    Makthavarna vill minska kostnaderna  för olika grupper av funktionsnedsatta; delaktighet utan stöd är melodin.. Verksamhetschefer och scientologer jublar och öser på. STV och DN hakar på trenden.

    Googlar.    http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-3-28
    Bonddotter läser läkemedelsstatistik och funderar: 

    Stora läkemedelskostnader i åldersgruppen 0-14 år har bl.a. neonatal- och barncancervården. Men vilken annan diagnos än ADHD (och övriga NPF?) ger den stora skillnaden mellan män och kvinnor ? Skillnaden är mest iögonfallande förutom Blekinge i Hallands, Stockholms och Gävleborgs län.

     Kan det vara så att Västmanlands län ligger efter i utrednings- och därmed behandlingsstatisk för ADHD p.g.a bristande resurser? Och att Västmanland har  under de senaste åren börjat komma ikapp med regioner som satsat mer i utredningar? 

    Enligt samma bonddotterlogik blir det ramaskri om ökningen av ADHD-diagos för vuxna kvinnor om några år . Många har kämpat utan hjälp. Många har fått en annan diagnos inom psykiatrin. Eller slarvmajan, som glömmer möten, har fått ett missbrukar-stämpel på pannan av de, som studerat sociologi i högskolan i 3 år. Kan vi, som äntligen fått hjälp och stöd slippa dessa rubriker om några år:
     "Neurotiska kärringar dopas med ADHD-mediciner" 


    Artiklarna och statistik väcker även några fler frågor:


    • Både scientologer och STV använder Philip Eskridge som enda kunskapskälla. Vad har han för kunskaper i NPF - neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Phillip Mack Eskridge titulerar sig som psykolog, men är han legitimerad psykolog? 
    • Varför lider 15,57% av BUP-barnen i Västmanlands län av  depression, mani och bipolär sjukdom men bara 1,23% i Blekinge och 0,81% i Stockholm? Se tabell nedan.

    • Varför skriva om tyckande och tänkande, när det finns forskning och statistik att hänvisa till?

    • Varför har arbetssituationen varit svår för psykologer i Västmanlands län, när de omgivande områden inte har haft liknande problem?


    • -Länkar till statistik?? Om medicineringen har inte ökat med 700% under samma tid som diagnoser, har medicineringen minskat procentuellt. Förhoppningsvis får barnen stöd åtminstone i någon form, när en viktig bit av behandlingen saknas.


    Senaste forskning, som jag har stött på: 

    Om personer med diagnosen ADHD får medicin kan risken för att de är inblandade i allvarliga trafikolyckor minska. Det är självupplevd, att Concerta minskar risken för alla slags olyckor. Helst skall man ta medicinen en halv timme innan man vaknar. Mitt senaste i konsten av oavsiktlig självmisshandel: Nyvaken, när jag stressade iväg, snubblade jag på mina breda byxben och slog pannan mot ett skåphörn. 


    Hur fungerar  ADHD- mediciner:

    Låga nivåer av vissa signalsubstanser i hjärnan som reglerar muskelkontroll, uppmärksamhet, organisation, planering och beslutsfattande har fått samlingsnamnet  ADHD.  Dessa substanser kan öka eller utnyttjas mer effektivt med hjälp av centralstimulantia , vilket leder till många beteendemässiga och studierelaterade förbättringar.Läkemedel tenderar att öka uppmärksamheten, minska distraherbarheten och förbättra förmågan att fokusera. De gör det lättare att hejda sig och reflektera över konsekvenserna av ett beteende. Läkemedel lär inte någon ett nytt beteende, men gör det möjligt för personen att fokusera på nya färdigheter som han/hon lär sig. Metylfenidat beskrivs emellanåt som en amfetaminliknande substans, vilket är en beskrivning som inte är helt tillfredsställande.Metylfenidat och amfetamin påverkar primärt samma signalsubstanser i hjärnan och ger i viss grad likartade effekter, men det finns stora skillnader i substansernas potens, verkningsmekanism, och kemiska struktur.
    Landstinget Blekinge

    Barn- och ungdomspsykiatrin öppenvård

    Vanligaste diagnoserna inom öppenvården i procent (diagnosfördelning, räknat på antal besök i procentandel av totala antalet besök inom den psykiatriska öppenvården)


    Demenser och hjärnskador0
    Missbruk och beroende av alkohol, narkotika och andra droger3,48
    Schizofreni och liknande psykoser0
    Depression, mani och bipolär sjukdom1,23
    Ångeststörningar5,53
    Ätstörningar, sömnstörningar11,48
    Personlighetsstörningar0,41
    Utvecklingsstörning11,27
    Störning av specifika utvecklingsomr ex läs och skrivsvårigheter27,46
    Beteendestörningar ex ADHD39,14    Landstinget Västmanland

    Barn- och ungdomspsykiatrin öppenvård

    Vanligaste diagnoserna inom öppenvården i procent (diagnosfördelning, räknat på antal besök i procentandel av totala antalet besök inom den psykiatriska öppenvården)
    ÅrReferens
    Demenser och hjärnskador0,3
    Missbruk och beroende av alkohol, narkotika och andra droger1,98
    Schizofreni och liknande psykoser1,47
    Depression, mani och bipolär sjukdom15,57
    Ångeststörningar7,37
    Ätstörningar, sömnstörningar12,76
    Personlighetsstörningar0,17
    Utvecklingsstörning8,54
    Störning av specifika utvecklingsomr ex läs och skrivsvårigheter17,59
    Beteendestörningar ex ADHD34,2
    Övriga0,04

    Länkar och mer att läsa:

    Aftonbladets Richard Aschberg har byggt en hel artikelserie på sådana uppgifter, och Dagens Nyheters Nathan Shachar spred scientologiska fantasifoster om ADHD i en "nyhetskrönika" förvillande lik KMR-pressreleaser (vilket Dagens Medicins reportagechef Christina Kennedy och sedan även DN:s Karin Bojs påpekade)...
    ...deras ADHD-lögner bottnar i samma konspirationsteori. De sprids via försåtliga pressreleaser som spottas ut till medier, i Sverige via etablerade Newsdesk, och sedan lagras som ett flytande sopberg överst på informationsfloden när folk googlar efter fakta.
    http://www.expressen.se/kultur/den-barnsliga-okunnigheten/

    Självupplevd som lärling hos scientologerna för länge sedan: Att sjukdomar beror på förgiftningar i kroppen, och botas med dyra reningsprogram, är en del av scientologiläran.
     Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker.
    "Att ge friska barn kraftig narkotikapreparat är som alla förstår ett övergrepp. Det har inget med vetenskapen medicin att göra, utan är ren och skär förgiftning."...
    ..."SVT berättar: ”Alltfler barn får ADHD-diagnoser och efter en ökning på 700 procent slår nu Barn- och ungdomspsykiatrin i Västmanland larm..."
    http://www.mynewsdesk.com/se/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressreleases/bup-adhd-droger-ges-mot-arbetsmiljoestoerning-i-stoekiga-klasser-964277    – Diagnosen ställs efter en symtombeskrivning, som handlar om att barnet har svårt att koncentrera sig, är överaktivt och impulsivt och det kan man vara av olika skäl, säger Philip Eskridge, verksamhetschef på barn- och ungdomspsykiatrin i landstinget Västmanland.
    Redan för 10 år sedan hade man kommit långt i forskningen. Källorna är otaliga idag.
    Läkemedelsstatistiken för 2011 innehåller bland annat uppgifter om antal patienter och totala kostnader för olika substanser och läkemedelsgrupper. Kostnaderna fortsatte att öka för psykostimulantia som används bland annat mot ADHD, och immunsuppressiva medel som används i första hand mot reumatiod artrit.
    Aftonbladets öppna livegranskning av psykvården. Landstingslistan Välkommen till landstingslistan! På Landstingslistan kan du se hur psykvården ser ut i din del av landet – och jämföra det mot andra landsting.


    http://www.svt.se/nyheter/regionalt/tvarsnytt/verksamhetschef-slar-larm-efter-adhd-explosion-inte-bups-jobb-att-medicinera-mot-en-dalig-skola


    Om personer med diagnosen ADHD får medicin kan risken för att de är inblandade i allvarliga trafiklyckor minska. Det visar en ny registerstudie från Karolinska institutet, som publiceras i vetenskapstidskriften JAMA Psychiatry.  30 januari 2014

    http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5770681    MPH normalized brain dysfunction in medication-naive ADHD boys relative to control subjects in typical brain areas of performance monitoring, comprising left ventrolateral and dorsomedial frontal and parietal cortices. This could underlie the amelioration of MPH of attention and academic performance in ADHD.
    http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3139835/

     Författarna har letat efter enbaspoly-morfier (SNP) i hela genomet för 33 332 patienter med någon av dessa fem dia-gnoser. Patienterna har jämförts med 27 888 friska kontroller; samtliga från olika europeiska länder. 

    http://pillerpengarpsykvard.idrottnyheter.com/

         

     Philip Eskridge är verksamhetschef för BUP i Västmanland. Enligt honom är det flera psykologer som den senaste tiden har valt att lämna BUP och det här beror på hög arbetsbelastning och låg lön. Samtidigt är det svårt att rekrytera till verksamheten.Varken Stockholm, Örebro, Uppsala eller Sörmland har problem att hitta psykologer.(2010)
    http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=4057863

    Ellinor Rönnholm i Kolbäck är en av många upprörda föräldrar som har hört av sig till P4 Västmanland för att berätta om vilka problem familjen stött på. (2011)
    http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=4454337