5 november 2013

Solna: Inte bara Centerpartiet censurerar
Den första  november  publicerade STV:
Anna C Nilsson (C) kommunalråd i Solna bad om ursäkt dagen därpå.
Fel statistik

Centerpartiet i Solna raderade obekväma kommentarer på sin hemsida och på Facebook 
 -sedan försökte det centerpartiska kommunalrådet stoppa SVT:s publicering.

– Nu försöker jag få tillbaka kommentarerna här på Facebook sade hon. 

Men istället har man tagit bort kolumnen "kommentarer av andra" helt och hållet på facebooksidan.

Det är illa att  ett politiskt parti censurerar oliktänkande  i ett demokratiskt land. Det är ännu värre, att Centerpartiet inte är ensam om det. December 2012 lade Martin Andreasson, då 1:e vice ordförande (FP) i socialnämnden i Solna,   ut ett inlägg  på partiets hemsida   om de  minskade kostnaderna för socialbidraget i kommunen:

"Därför har vi i Solna kunnat minska socialbidragsberoendet kraftigt, även under de oroliga åren kring finanskrisen 2008–09. I dag är det färre än 300 hushåll som behöver socialbidrag en genomsnittlig månad i Solna. Och när fler vuxna får chansen att försörja sig själva, så är det också fler barn och ungdomar som tar klivet ut ur barnfattigdom."
Ett tydligt jobbfokus, kombinerat med tidiga insatser för att hjälpa familjer som får hyresskulder eller behöver hjälp att reda upp sin ekonomi: det är en del av den socialliberala modellen i Solna."
I Solna har man kontinuerligt  använt statistiken för försörjningsstöd  för att belysa sysselsättningn istället för att använda statistiken för den ökade  arbetslösheten.  Jag skrev en kommentar till artikeln:
”Antalet barn som lever i fattigdom har inte minskat i Solna .
Effekt av Solnamodellen för sysselsättning jämfört med Sundbyberg: 0,1%Beviljad försörjningsstöd är inte en måttenhet på välstånd och sysselsättningsgrad. Den visar bara att väldigt många personer lämnas utan hjälp.Hjälp till att räkna rätt om barnfattigdom och sysselsättning i Solna/Sundbyberg hittar du här: http://marjakonttila.blogspot.se/2013/03/fortsatt-minskning-av-forsorjningsstod.html "

När jag skickade iväg kommentaren fick jag info om att det skulle publiceras först efter moderering. Men den publicerades aldrig.  Min kommentar bryter väl inte mot kommentarsregler för sociala medier ; den är rasistisk, diskriminerande, uppmanar till brott eller annat olämpligt. Den censurerades allså enbart för att jag hade en annan åsikt än Folkpartiet. Att inte få en saklig kommentar igenom säger mycket om makthavarna i Solna.

Det dök upp en blogg till utanför Solna, som ansåg att försörjningsstöd är bättre måttenhet för arbetslöshet än arbetslöshetsstatistik..  Erik Weiman,(m)landstingsråd m.m. i Uppsala.  Även han censurerade bort min kommentar till bloggen, trots  att han skriver så här:

"Det spelar ingen roll om du röstat på mig, om du delar mina åsikter eller om du tycker något helt annat. Hör gärna av dig med kommentarer och synpunkter."

Skulle vara trevligt att höra vad andra har för erfarenheter .
Så mycket väsen av en tiondedel av en procent
Angående hur Martin Andreassons,1:e vice ordförande (FP) i socialnämnden, tolkar rapporten om barnfattigdom 

Centerpartiet i Solna raderade obekväma kommentarer på sin hemsida och på Facebook – sedan försökte det centerpartiska kommunalrådet stoppa SVT:s publicering.
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/skriv-inte-om-det-har


"Jag har insett att de personer som skrivit kommentarerna tagit illa vid sig, det var inte min avsikt att censurerar någon. Min avsikt var av omtanke till en av mina medlemmar i Centerpartiet i Solna. Jag ber om ursäkt om jag kränkt någon, självklart är vi för yttrandefrihet.”

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/nu-backar-kommunalradet-om-censuren

h

2 augusti 2013

Vid den stora floden av Lars JakobsonBland mina favoritböcker


 Manning-rättegången har ett samband med boken i USAs ockupation av Irak och civilbefolkningens lidande. Men främst har jag tänkt tillbaka och funderat kring detaljerna i denna berättelse i samband med avslöjandena om NSA av Snowden.

 I berättelsen ingår nämligen en skildring av ett konkret och fysiskt beredskapsnät  för agenter för att stationera sig nästan var som helst i världen för underrättälsetjänst eller annan verksamhet. När jag läste boken för några år sedan ansåg jag  denna verksamhet tillhöra den fiktiva och absurda delen av storyn. Men nu vet jag inte längre.

 Boken har så mycket symbolik i berättelserna som även de har vävts i varandra,
att jag ska inte ens försöka beskriva vad boken handlar om. Den bästa beskrivningen hittar jag i Kulturnytt, Sveriges Radio: 


"Babylonier. Mördare, fd CIA. Att hon berättar sin historia för mig handlar ju inte om artighet, varken från hennes sida eller min.”
En avhoppad amerikansk agent, som bor vid Hornstull i Stockholm, ja det är en av huvudpersonerna i Lars Jakobsons nya bok ”Vid den stora floden”. En bok som utspelas i skuggan av händelserna kring 11 september och Irak-kriget, som Maria Edström har läst.

Lars Jakobson har precis som Liesl begett sig till ”den plats som ständigt återkom i nyhetstelegrammen och som samtidigt var och är uråldrig. Aktuell och förhistorisk”. Irak - på arabiska ”den stora flodens strand”. Jakobson rör sig mellan olika emblematiska situationer - World Trade Centers raserade torn, symboler för en markandsekonomis strävan att, precis som en gång människorna i Babel, skapa ett gemensamt språk. Fotot av menige soldaten Lynndie England ledande en naken irakisk man i ett hundkoppel. Och den uppriktiga medkänsla president Bush visar systern till en stupad soldat, och ”med det hade han i ett slag gjort det omöjligt att förstå varför hennes bror var död."

Bokens geografiska medelpunkt är Babylon.Grymheterna i förhistorisk tid och dagens Irak har paraleller. Men utan att läsa recencioner hade jag inte hittat från WTC till Babels torn. Historien tål att läsas flera gånger bara för att den berättas också bokstavligen i två skikt; längs boksidorna flyter två horisontella parallella berättelser som kan läsas i olika ordning eller varvas. (Det är inte så krångligt som det låter.. ) Alltså en ny berättelse varje gång.

Hur man  än bedömer vad som är fakta och vad som är fiktion, är boken fascinerande läsning som jag varmt rekommenderar.
 • Vid den stora floden

  Lars Jakobson


 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 160
 • Utg.datum: 2006-09-01
 • Förlag: Albert Bonniers Förlag
 • Medarbetare: Mistal, Katerina (form)
 • Dimensioner: 205 x 130 x 15 mm
 • Vikt: 320 g
 • SAB: Hc
 • ISBN: 9789100111038

1 juli 2013

Vräkningar och hemlöshet ökar i Solna


Vräkningar har ökat accelererande i Solna enligt statistik


Tyvärr är Kronofogdens officiella statistik nästan värdelös i sammanhanget, eftersom den visar bara de som fogden tillsammans med polisen hjälper ut på själva vräkningsdagen. So exempelvis de trebarnfamiljer som vräktes pga avslag på försörjningstöd på min gård 2011 syns inte i statistiken.


Enligt den officiella versionen har socialtjänsten ordnat ett annat boende. Att de inte valt att lämna sina hem - p.g.a. utebliven hyresbetalning - för små jourlägenheter med kontrakt på 3 månader ser inte ut att vara ett problem för någon annan än de drabbade individerna. Det bör nämnas, att åtminstone i ett av fallen har hyresvärden (!) försökt övertala socialtjänsten att låta familjen bo kvar genom att bevilja försörjningstöd för familjen helt utan egen inkomst.

KFM Vräkningsstatistik i Solna


Antal verkställda  avhysningar     2011  5      2012  15


Antal registrerade ansökningar  2011  26      2012 26


Antal barn i        2009  2        2010  0       2011  5     2012  6
registrerade
ansökningar  

Antal barn         2009  0         2010  0     2011  1       2012  4
berörda av
verkställda
avhysningar


Antal hemlösa i Solna var 100  personer år 2005 ( Hemlöshet i Sverige 2005, Bilaga 3) Enligt artikeln i lokaltidningen fanns siffran uppe i 232 år 2011. 
Med tanke på livsvillkor i hemlösheten är det inte samma individer i statistiken år 2005 0ch 2012. Ingen utredning visar om några har fått hjälp i andra kommuner där lagarna följs. Finns det uppgifter, hur länge individer utan mänskliga rättigheter överlever?  
I artikeln yttrar sig Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande:
– Vi måste få fram fler sociala lägenheter från privata fastighetsägare och Signalisten. Det ska vara en viss procent av alla nya lägenheter som byggs. Helst ska det ske frivilligt, men går det inte så kommer vi att tvinga till oss sådana lägenheter genom att skriva in det i exploateringsavtalen.

Det låter ju som om han vill ta ansvar för de uppgifter som kommunen har enligt lagen. Men tyvärr behöver socialtjänsten lägenheterna för att ytterligare spara på bekostnad av de mest utsatta grupperna:


"Ungefär 25 % av nämndens budget avser institutionsplaceringar av olika varianter. Min bestämda uppfattning är att vi kraftigt kan reducera dessa kostnader om vi får ökad tillgång till träningslägenheter för våra utsatta målgrupper."

(Johan Bergman, socialchef i Socialnämndens verksamhetsplan och budget 2010)


Fler lägenheter har ökat hemlösheten

Med all sannolikhet har socialtjänstens ökade tillgång till lägenheter ökat hemlösheten under de senaste åren.Lägenheterna har alltså inte gått till hemlösa, utan istället till personer som är i behov av dygnet -runt-vård och stöd. Institutionsvården utanför Solnas gränser kostar stora pengar för kommunen. De kostnader ska nu minskas till varje pris . Men eftersom alla inte klarar av kraven för eget boende, och ännu fler behöver en längre tids rehabilitering/ vård som första åtgärd, hamnar en växande skara individer med stort vårdbehov i hemlöshet. 

Johan Bergmans prioritering ovan går att hitta i många av socialnämndens och socialförvaltningens dokument som handlar om handlingsplan och beslut för enskilda individer alt. verksamheten i det stora hela..Pengar och politik ersätter specialutbildade proffs när det ska bedömas rättigheter som står skrivna i grundlagen. Solnas statistiska utveckling inom socialtjänstens område är märklig jämfört andra kommuner i Sverige: Arbetslösheten har ökat med hundratals personer men beviljad försörjningsstöd minskar kontinuerligt oerhört kraftigt. Färre barn berörs av vräkning i landet, men ökar i Solna. Socialtjänsten har på något sätt fått tillgång till betydligt större antal lägenheter , men hemlösheten ökar.


I stället för den officiella propagandan om ökad egen försörjning finns det skäl för beslutsfattarna i Solna att utreda och redovisa ökningen av hemlösheten och minskningen av försörjningsstöd i Solna. Hur många av de som förlorat sitt hem de senaste åren levde under skälig levnadsnivå enligt SoL och  under riksnormen efter upprepade avslag på försörjningsstöd? Särskilt finns det skäl att utreda varje individ i behov av slutenvård som istället fått eget boende av besparingsskäl. Om mänskliga rättigheter gäller för dem, finns inte en enda av dem med i Kronofogdens vräkningsstatistik.

Länkar:Socialnämndens verksamhetsplan och budget 2010
http://www.solna.se/PageFiles/48410/VP%20-%20Budget%20SN%202010.pdf

Vräktes och blev uteliggare i Solna Nu vill kommunen tvinga fram sociala lägenheter
"Lokaltidningen Mitt i har förgä- ves sökt socialtjänsten för en kommentar."
http://arkiv.mitti.se:4711/2012/6/solna/MISO-20120207-A-005-A.pdf

2 april 2013

Om Rysskräck och Finlands biståndsminister Heidi HautalaHittills har mitt rysskräck mest handlat om de ryska kärnkraftverken. Förr eller senare smäller det  igen  p.g.a. bristande  underhåll. Om inte extremisterna från  Uzbekistan Tjetjenien  eller Kirgizistan hinner före.Men nu aktualiseras den gamla  arvstrauman  när jag läser finska tidningar.

När Putin nyligen träffade Föreningen för ryska krigshistoriker, pratade han om vinterkriget.


- Gränsen gick bara 20 km utanför Petersburg och den var ett tillräckligt stort hot för en fem miljoner stor stad, sade Putin. Bolsjevikerna hade 1917 utnyttjat de finska väpnade trupper som stödde revolutionen. Senare kom bolsjevikerna plötsligt ihåg att gränsen gick nära staden. Man kunde inte mera komma överens på fredlig väg och de gick in för ett krig istället.
Presidenten gav sin syn på vinterkriget när han på torsdag träffade Föreningen för ryska krigshistoriker. Föreningen föreslår att det skapas en rad minnesmärken över de sovjetiska soldater som stupade i vinterkriget 1939-40.
"Jag stöder den här idén, sade president Putin. Vi måste komma ihåg våra hjältar som gav sina liv för landets intressen."


Vad yrar denna mäktiga man om !!  Varför  vill Putin rättfärdiga Sovjets försök att ta över Finland 1939?. Finlands gränser och kriget är historia, varför lyfter han fram det? Konsten att tolka rysk information har många skolor .Här signatur "Ryska Björnen"


"Vad än någon rysk ledare kommer fram med så har det ett syftemål och det skall gagna Ryssland och dom själva. Så har det varit och så kommer det att förbli. Propaganda är deras honnörsord."

Också i  övrigt är kommentarsfältet  till YLEs artikel skrämmande läsning, både till tonen och innehållet. Denna ilska bland vanliga människor, när risken för konflikter både inom och mellan länder ökar. Tack och lov är KGB:s inblandning i andra staters inre angelägenheter historia. KGB är historia.


Jag är fascinerad av  konspirationsteorier. Det har att göra med att jag vet av egen erfarenhet , att den officiella versionen inte alltid är sant. Det är bra med flera källor fast mina möjligheter att utvärdera de mycket små.Kan man få ihop 2 konspirationsteorier i en :

1. Fyra  f.d. KGB-agenter: Vladimir Putin, Aleksandr Litvinenko,Boris Berezovsky och Andrei Nekrasov

2.Finlands Hautalagate med (grön) utvecklingsminister Heidi Hautala med pojkvännen   Andrei Nekrasov


En anonym entreprenör med fem domar i tingsrätten från de senaste tre månaderna är nyckelvittnet i drevet mot biståndsminister Heidi Hautala för att hon betalt svart åt en hantverkare. De politiska motståndarna i hemlandet  är förstås de som har fört mest oväsen. Men nu blir det värre enligt Hufvudstadsbladet 

Heidi Hautalas (Gröna) namn förknippades i går med terrorism i den ryska regeringens officiella språkrör Rossijskaja Gazeta. På flera Kremlstödda internetsajter sprids nu Hautalas hemadress i skrivelser som är hatiska. Tidningen noterar att Hautala låtit förstå att ”Moskvas hand” ligger bakom avslöjandena mot henne.


Nätskriveriet uppgavs ha intensifierats under de senaste dagarna. Nyhetsförmedlingen har även kopplat ihop Hautalas fästman Andrej Nekrasov med den nyligen avlidne Putinmotståndaren Boris Berezovskij.


I vilket fall som helst är Andrei Nekrasov internationellt erkänd dokumentärfilmare som vågar vara kritisk mot Putin. Hautala är kompetent politiker med 30 års karriär utan anmärkning. Troligtvis är hon inte ensam med sina Toblerone i kassen bland våra politiker. Det var dock otänktbart att sitta kvar i ministerarbetsgruppen för bekämpning av grå ekonomi. When former Russian spy Alexander Litvinenko died a slow painful death in London in November 2006 it was revealed he had been poisoned by Polonium-210: a rare & toxic radioactive material. In this fascinating documentary, director Andrei Nekrosov makes a withering indictment of Russia under Putin and the role of FSB (successor of the KGB) in Litvinenko's murder. Source:
Kino on Video

http://www.cduniverse.com/productinfo.asp?

http://martinkelly.blogspot.se/2006/11/death-of-alexander-litvinenko.html 
http://www.forbes.com/sites/clareoconnor/2013/03/27/russian-oligarch-boris-

http://original.antiwar.com/justin/2010/12/13/wikileaks-conjures-litvinenkos-ghost-2/

http://lilacpilgrim.wordpress.com/2008/03/15/andrei-nekrasovs-home-ransacked-just-under-a-year-ago/

http://kavkazcenter.com/eng/content/2013/03/31/17550.shtmlhttp://hbl.fi/nyheter/2013-03-28/433661/hautalas-hemadress-sprids-i-ryssland


http://hbl.fi/nyheter/2013-03-19/429451/ett-sanningsvittne16 mars 2013

Fortsatt minskning av försörjningsstöd i SolnaBeviljad försörjningsstöd är inte en måttenhet på välstånd och låg arbetslöshet!
 Lars Rådén (m), kommunalråd för arbete, integration och socialtjänst i Solna: "Många kommuner måste göra besparingar i sin välfärd för att klara av stigande bidragskostnader. Det är glädjande för Solna att våra insatser för fler i arbete ger oss mer pengar över att satsa på välfärden. Under februari 2013 är det färre som är i behov av försörjningsstöd och kostnaderna är lägre än någon annan februarimånad under 2000-talet " 


Inte en enda gång har Lars Råden och  tidigare Pehr Granfalk (m), i egenskap av ordförande till socialnämnden, numera kommunstyrelsens ordförande,  presenterat verkliga siffror för arbetslöshet i samband med dessa glädjebud. Men vem som helst kan läsa Statistiska Centralbyråns tabeller över arbetsmarknaden i landet:

Fakta:
Utveckling av försörjningsstöd i Solna, antal hushåll:
Feb 2007 393 st.
Feb 2008 334 st.
Feb 2009 337 st.
Feb 2010 288 st.
Feb 2011 283 st.
Feb 2012 276 st.
Feb 2013 245 st.


Andel öppet arbetslösa i befolkningen, procent efter region, variabel och tid
Urval: Solna  samtliga 20-64 år
2007
2008
2009
2010
2011

Andel i arbetsmarknadsprogrammen
0,4
0,5
0,7
0,9
0,7
Andel öppet arbetslösa
4,9
4,1
5,3
5,9
5,6En enda tiondedels procent av solnabor motsvarar idag över 70 personer. De flesta som söker försörjningsstöd är ensamstående med barn. Även med A-kassa hamnar ett stort antal  arbetslösa vårdnadshavare under riksnormen för försörjningsstöd. För att inte prata om de som har aktivitetsstöd eller ingen försörjning  alls!
Hur går dessa statistik ihop? Vad har hänt med hundratals arbetslösa, som inte beviljats försörjningsstöd? Finns det någon endaste ansvarig politiker i Solna som kan ge en förklaring till minskad försörjningsstöd under åren när arbetslösheten har ökat?

Länkar:
Aldrig har försörjningsstödet under februari månad varit så lågt som 2013
http://moderaterna.net/solna/2013/03/07/februari-rekordmanad-for-solna/
Statistikdatabasen:Arbetsmarknadsvariabler efter kommun. År 1997 - 20111 februari 2013

Även Socialstyrelsen borde anmälas

Socialstyrelsen är en statlig myndighet som värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg.

vardhttp://nyheter24.se/nyheter/inrikes/734625-carema-anmals-for-att-neka-papperslosa-vard

"Röda korsets vårdförmedling för papperslösa Lex Maria-anmäler till Socialstyrelsen att Caremas vårdcentraler i Skogås och Upplands Väsby efter att ha nekat papperslösa diabetiker att träffa läkare. 
Patienten fick inte hjälp med att förnya sina recept fast vi hade ringt till Carema VC i Upplands-Väsby och pratat med sjuksköterskan som sade att patienten är välkommen den XXX innan klockan 12.00 för de stänger då. Personalen hade sagt att XXX måste betala först 1 700 kr för att få träffa läkare när XXX hade kommit till mottagning. Patienten är diabetiker och har även hypertoni och var i akut behov att få sina mediciner inför helgen."

7 januari 2013

Så mycket väsen av en tiondedel av en procent.
Angående Martin Andreassons,1:e vice ordförande (FP) i socialnämnden, tolkning av rapporten om barnfattigdom vill jag kommentera följande:

Enligt Andreasson har barnfattigdomen minskat med nästan en tiondel på bara ett år i Solna; Barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer har minskat från 9,3 procent till 8,5 procent. Jag föreslår herr 1:e vice ordförande en enkel övning i att hämta ett par enkla uppgifter ur statistiken:

Under 2010 växte befolkningen i Solna med 1,8 procent från 66 807 till 67 957. Konsekvensen därav blir att det är ett större antal barn som den mindre procent-siffran hänvisar till. Alltså har inte antal barn i Solna som lever i fattigdom minskat ett dugg. Det erbjuds mest bostadsrätter för de inflyttande. Att inkomsten ska vara tre gånger årshyran. för att få en hyresrätt ger endast de välbeställda möjlighet att flytta till Solna och de står därför ensam för flyttningsnettot.

Liksom moderaterna i Solna, tycker (FP) att låg nivå av beviljad försörjningsstöd är en måttenhet på välstånd och låg arbetslöshet!

Se t.ex sidan 56 i "Barns ekonomiska utsatthet i Sverige – årsrapport 2012:2" : Solna sticker i ögonen: Det är ett stort gap mellan försörjningsstöd och otillräckliga inkomster i Solna jämfört med Sundbyberg, eller vilken annan kommun som helst: Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd inkl. introduktionsersättning; andel i Solna 1,4%, i Sundbyberg 4,3% trots samma andel förvärvs-arbetande. Alltså den låga nivån av beviljad försörjningsstöd visar bara att väldigt många personer har lämnats utan hjälp.

Av de barn i min närmiljö som vräktes i Solna p.g.a. avslag på försörjningsstöd år 2011 är två fortfarande hemlösa i en liten jourlägenhet.(Kom ihåg, att vräkningsstatistiken visar bara de individer, som Kronofogden och polisen hjälper ut på själva vräkningsdagen. )

Den väl utbyggda kedjan av insatser som ska hjälpa arbetsföra människor att hitta tillbaka till arbetsmarknaden, har en effekt på en tiondedel av en procent: Andel förvärvsarbetande invånare 20-64 år i Solna 76.6% och i Sundbyberg 76.5% år 2010. Effekten av Solnamodellen för sysselsättningen jämfört med Sundbyberg är alltså 0,1%.


Mitt svar på Martin Andreassons fråga angående skillnaden mellan Solna och Sundbyberg är att makthavarna i Sundbyberg känner till 2 kap 1 § SoL

"Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver."
P.S. Martin Andreasson har svarat. Se kommentarer. Länkar:
http://ifolkpartietssolna.wordpress.com/2012/12/06/barnfattigdomen-minskar-i-solna/
 Här kan Du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. http://www.kolada.se/
 http://www.rb.se/SiteCollectionDocuments/Rapporter/Svenska%20rapporter/Barns-ekonomiska-utsatthet-i-Sverige-2012-2_.pdf