1 februari 2013

Även Socialstyrelsen borde anmälas

Socialstyrelsen är en statlig myndighet som värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg.

vardhttp://nyheter24.se/nyheter/inrikes/734625-carema-anmals-for-att-neka-papperslosa-vard

"Röda korsets vårdförmedling för papperslösa Lex Maria-anmäler till Socialstyrelsen att Caremas vårdcentraler i Skogås och Upplands Väsby efter att ha nekat papperslösa diabetiker att träffa läkare. 
Patienten fick inte hjälp med att förnya sina recept fast vi hade ringt till Carema VC i Upplands-Väsby och pratat med sjuksköterskan som sade att patienten är välkommen den XXX innan klockan 12.00 för de stänger då. Personalen hade sagt att XXX måste betala först 1 700 kr för att få träffa läkare när XXX hade kommit till mottagning. Patienten är diabetiker och har även hypertoni och var i akut behov att få sina mediciner inför helgen."