12 april 2015

Jarl Jørstad : Balansgång- Att leva med motsatser"Ju mindre kontakt vi har med vår inre värld och ju räddare vi är för våra dolda  “svagheter”, desto mer måste vi projicera på människor som är annorlunda än vi själva. Efter 40 års arbete med människor av alla kategorier vet jag att vi alla har dolda sidor, svagheter, kriminella tendenser, avvikelser och galenskaper. Ingen av oss är helt fri från de egenskaper som vi föraktar, nedvärderar eller diskriminerar hos andra. Tolerans gentemot andra människor förutsätter tolerans av de besläktade och dolda sidorna hos oss själva."

Min generation fick lära av historiens misstag med en ordentlig genomgång av extremideologins konsekvenser. 


 Jag har mina rötter i en liten by där de allmänna reglerna för etik och moral, värderingarna i allmänhet, gällde för alla. Det fanns inga nynazister. Inte heller fanns t.ex. öppet sovjetkritik pga utrikespolitiken, även om alla hade en negativ uppfattning om den stora grannen. Det var tryggt och enhetlig på gott och ont.
De som är unga idag, saknar fast och enhetlig värdegrund.Idag finns det en massa subkulturer, både i byn och storstaden. En del är självdestruktiva och/eller saknar respekt för medmänniskan. Informationsflödet är gränslös.
För att kunna hindra människofientliga ideologiena att ta en maktställning på nytt, måste man känna till historien och de psykologiska mekanismerna som människan styrs av.De ungar som saknar trygghet och har svårt att finna sin plats i samhället, har mycket lättare att gå i vilse idag. Det blir inte bättre att ungarna ser med egna ögon, att demokrati och humanismens människosyn med allas lika värde blir en vacker saga för fler och fler människor.


Där är en av orsakerna att rekommendera denna bok:


Jarl Jørstad : Balansgång: Att leva med motsatser

Boken fick mig att förstå en del av orsakerna till 40-talets vansinne.  Handlar om mekanismerna kring samsspelet i grupper, förlust, isolering, aggressioner, mobbning. främligshat, gudsuppfattning  mm

Författaren är norsk psykiater och psykoterapeut, som själv överlevde koncentrationslägret i Buchenwald. Verkar veta, vad han skriver om.


  Förlagsfakta