11 juli 2015

Hagalundsstrategin


Hagalund idag"Efter andra världskriget beslöt lilliputkungariket Sverige att bygga en miljon bostäder på tio år. Miljonprogrammet är inte bara politiskt en monumental bedrift, de anläggningar som byggdes under programmets tio år står i svenska backar och hagar som kolossala monument också i den fysiska verkligheten. Berg sprängdes bort och sänkor fylldes ut för att åstadkomma de artificiella platåer på vilka huskropparna (lika geometriskt perfekta som den mystiska svarta stenstoden i Stanley Kubricks 2001: A Space Odyssey) placerades ut i exakta geometriska mönster."
 "Betongturism"  -Mikael Askergren © 2002

I Hagalund byggde man 8 stycken 13- våningshus. Husen är planerade så, att det finns ljus och luft mellan husen. Det finns ca 1800 lägenheter på denna kvadratkilometer. Bilderna nedan är framtagna av arkitektstudenten Elin Friberg som en del av Elins examsarbete på KTH Arkitekturskolan och utgår från förslaget i Utvecklingsstrategin för Hagalund. Elin Friberg har inget med framtagandet av Utvecklingsstrategin att göra utan har gjort en sammanställning av strategin för att förtydliga vad den innebär.
Bilden ägs av arkitektstudent Elin Friberg


En förtätning upp till det dubbla antalet lägenheter planeras. Idén om en förtätning av färdigbyggda stadsområden är en filosofi som byggföretagen har  gjort till en trend. Här nedan  första dokumentet bokfört i Hagalundsstrategin samt bilden längst ner: Sanningen om , vad de boende tycker om byggföretagens planer, längst ner.


.


Konungariket Sverige har en area på 447 435 km² och en befolkningstäthet om 21 invånare per km². Hela Sverige ska leva. Om makthavarna vill ha halva landets befolkning tätt intill varandra, finns det gott om närområden i Solna och Stockholm med betydligt mindre befolkningstäthet att bygga. Utan att 4500 människor i det tätaste området ska förlora drägliga boendevillkor.


Anser du att kommunens makthavare ska ha människan och miljön i fokus istället för att sitta i knä på byggföretagen så skriv på! Dela gärna vidare.
http://hagalundsandan.nu/underskrifter/


Hagalundsandan:
"Solna Stad ska börja utveckla Hagalund med varsamhet och med människa och miljö i fokus. Ett så socialt, arkitektoniskt och kulturhistoriskt unikt område som Hagalund bör utvecklas av Solna stad, de boende i området och experter så som sociologer, historiker och arkitekter. Inte av byggbolag med stora vinstintressen.
Solna Stad bör utreda noggrant vilka alternativa ytor inom Solna kommun nya bostäder kan byggas på. Hagalund är redan tätbebyggt och fler byggnader skulle frånta Hagalundsbornas
uppskattade gemensamma gröna ytor, utsikt och ljusinsläpp..."


Om  Hagalundsandan:
http://hagalundsandan.nu/om-hagalundsandan/

Kontaktpersoner för Haglundsandan är Kerstin Bergeå och Andreas Alfredsson: hagalundsandan@gmail.com