7 januari 2013

Så mycket väsen av en tiondedel av en procent.
Angående Martin Andreassons,1:e vice ordförande (FP) i socialnämnden, tolkning av rapporten om barnfattigdom vill jag kommentera följande:

Enligt Andreasson har barnfattigdomen minskat med nästan en tiondel på bara ett år i Solna; Barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer har minskat från 9,3 procent till 8,5 procent. Jag föreslår herr 1:e vice ordförande en enkel övning i att hämta ett par enkla uppgifter ur statistiken:

Under 2010 växte befolkningen i Solna med 1,8 procent från 66 807 till 67 957. Konsekvensen därav blir att det är ett större antal barn som den mindre procent-siffran hänvisar till. Alltså har inte antal barn i Solna som lever i fattigdom minskat ett dugg. Det erbjuds mest bostadsrätter för de inflyttande. Att inkomsten ska vara tre gånger årshyran. för att få en hyresrätt ger endast de välbeställda möjlighet att flytta till Solna och de står därför ensam för flyttningsnettot.

Liksom moderaterna i Solna, tycker (FP) att låg nivå av beviljad försörjningsstöd är en måttenhet på välstånd och låg arbetslöshet!

Se t.ex sidan 56 i "Barns ekonomiska utsatthet i Sverige – årsrapport 2012:2" : Solna sticker i ögonen: Det är ett stort gap mellan försörjningsstöd och otillräckliga inkomster i Solna jämfört med Sundbyberg, eller vilken annan kommun som helst: Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd inkl. introduktionsersättning; andel i Solna 1,4%, i Sundbyberg 4,3% trots samma andel förvärvs-arbetande. Alltså den låga nivån av beviljad försörjningsstöd visar bara att väldigt många personer har lämnats utan hjälp.

Av de barn i min närmiljö som vräktes i Solna p.g.a. avslag på försörjningsstöd år 2011 är två fortfarande hemlösa i en liten jourlägenhet.(Kom ihåg, att vräkningsstatistiken visar bara de individer, som Kronofogden och polisen hjälper ut på själva vräkningsdagen. )

Den väl utbyggda kedjan av insatser som ska hjälpa arbetsföra människor att hitta tillbaka till arbetsmarknaden, har en effekt på en tiondedel av en procent: Andel förvärvsarbetande invånare 20-64 år i Solna 76.6% och i Sundbyberg 76.5% år 2010. Effekten av Solnamodellen för sysselsättningen jämfört med Sundbyberg är alltså 0,1%.


Mitt svar på Martin Andreassons fråga angående skillnaden mellan Solna och Sundbyberg är att makthavarna i Sundbyberg känner till 2 kap 1 § SoL

"Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver."
P.S. Martin Andreasson har svarat. Se kommentarer. Länkar:
http://ifolkpartietssolna.wordpress.com/2012/12/06/barnfattigdomen-minskar-i-solna/
 Här kan Du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. http://www.kolada.se/
 http://www.rb.se/SiteCollectionDocuments/Rapporter/Svenska%20rapporter/Barns-ekonomiska-utsatthet-i-Sverige-2012-2_.pdf

3 kommentarer:

 1. Hej Marja, jag såg ditt inlägg först nu - därav att du fått vänta så länge på kommentar. Jag ser att du har länkat till mitt blogginlägg, men tydligen har pingningen inte fungerat. Annars skulle jag förstås ha skrivit tidigare.

  Den som enligt socialtjänstlagen har rätt till försörjningsstöd ska självklart ha det. Men om Solna och Sundbyberg skulle bero på din teori skulle det direkt märkas i att domstolarna gav Solna bakläxa när sökande nekats försörjningsstöd. Den som fått nej hos socialtjänsten har ju rätt att överklaga till förvaltningsrätten.

  Hur ser det då ut i verkligheten? Jag sitter här med siffrorna för januari-augusti 2013 framför mig, och under denna period har endast 6 procent av de överklagade fallen gått socialtjänsten emot. Siffrorna för förra året låg på ungefär samma nivå (8 procent), och så har det sett ut så länge jag suttit i socialnämnden. Din teori håller alltså inte.

  Om man ska jämföra sysselsättningen bland 20-64-åringar i Solna med den i Sundbyberg bör man ha i minnet att Solna har 2 600 studentlägenheter och att sysselsättningen av naturliga skäl är klart lägre bland heltidsstudenter. Antalet studentlägenheter i Sundbyberg är förresten noll.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är flera klienter som har försökt dra IVO:s uppmärksamhet till Solna utan resultat. Tillsynsmyndigheten har koncentrerat sig på omorganisationer de senaste åren. Dokumentationen brister hos tillsynen, men är under all kritik i Solna. Ingenting dokumenterat, men fick hjälp av IVO att få överklagan till rätten. Efter ett år. !
   Bara ett ärende har fått granskning/ tillsyn värt namnet, hos JO. Resultat: Urkundsförfalskning. Diarienummer 4613- 2012
   Vi kan läsa på SCB:s webbplats, att studenterna inte räknas till arbetskraften. Däremot alla, som jobbar minst en timme i veckan räknas som sysselsatta.

   Radera
 2. Tack för din feedback. Jag är jätteglad för det. Jag återkommer till det här.

  SvaraRadera