6 april 2016

DN - en pålitlig nyhetsförmedlare ? - Om Kuba

Fidel Castro and  Che Guevara by DominiqueMichel
[CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

DN har beställt en mätning av Ipsos, och redovisade resultatet nyligen. Enligt DN:s egen undersökning har majoriteten av läsare förtroede för tidningen och annan main stream public service, särskilt i Stockholmstrakten. Undersökningen säger ingenting om DN:s pålitlighet som en bra källa till information. Peter Wolodarski beskriver tidningen så här:
Den som läser Dagens Nyheter får veta mer än andra. Vi berättar inte bara vad som hänt utan går ett steg längre och beskriver varför. Vi försöker komma så nära sanningen som möjlighet, prövar teorier, ger utrymme för motargument. Vi granskar makthavare och låter de bästa skribenternas analyser, åsikter och reportage fylla spalterna. Det som står i tidningen sätter ofta agendan för debatten i Sverige.


Sanning, analys och motargument ?


Har då DN lyckats leva upp till sina löften? Jag tar, som exempel, Obamas historiska besök i Kuba och närmade bestämt Fidel Castros reaktion på det med rubriken ”Fidel Castro sågar Obamas besök på Kuba”. Att enligt DN:s mål komma så nära sanningen som möjligt skulle varit väldigt lätt i det här fallet. Genom att återge den gamla kämpens egna ord, som även i översättning dessutom är av skönlitterär kvalité. Anders Romelsjö bjuder på länkar till både den engelska versionen och en svensk översättning av Eva Björklund.


March 29, 2016 Brother Obama: In the Footprints of the Conquistadores  by Fidel Castro

The kings of Spain brought us the conquistadores and masters, whose footprints remained in the circular land grants assigned to those searching for gold in the sands of rivers, an abusive and shameful form of exploitation, traces of which can be noted from the air in many places around the country.
Tourism today, in large part, consists of viewing the delights of our landscapes and tasting exquisite delicacies from our seas, and is always shared with the private capital of large foreign corporations, whose earnings, if they don’t reach billions of dollars, are not worthy of any attention whatsoever.
Since I find myself obliged to mention the issue, I must add – principally for the youth – that few people are aware of the importance of such a condition, in this singular moment of human history. I would not say that time has been lost, but I do not hesitate to affirm that we are not adequately informed, not you, nor us, of the knowledge and conscience that we must have to confront the realities which challenge us. The first to be taken into consideration is that our lives are but a fraction of a historical second, which must also be devoted in part to the vital necessities of every human being. One of the characteristics of this condition is the tendency to overvalue its role, in contrast, on the other hand, with the extraordinary number of persons who embody the loftiest dreams.
Nevertheless, no one is good or bad entirely on their own. None of us is designed for the role we must assume in a revolutionary society...

...Let us see, however, how our illustrious guest thinks today:“I have come here to bury the last remnant of the Cold War in the Americas. I have come here to extend the hand of friendship to the Cuban people,” followed by a deluge of concepts entirely novel for the majority of us:“We both live in a new world, colonized by Europeans,” the U.S. President continued, “Cuba, like the United States, was built in part by slaves brought here from Africa. Like the United States, the Cuban people can trace their heritage to both slaves and slave-owners.”
The native populations don’t exist at all in Obama’s mind. Nor does he say that the Revolution swept away racial discrimination, or that pensions and salaries for all Cubans were decreed by it before Mr. Barrack Obama was 10 years old. The hateful, racist bourgeois custom of hiring strongmen to expel Black citizens from recreational centers was swept away by the Cuban Revolution – that which would go down in history for the battle against apartheid that liberated Angola, putting an end to the presence of nuclear weapons on a continent of more than a billion inhabitants. This was not the objective of our solidarity, but rather to help the peoples of Angola, Mozambique, Guinea Bissau and others under the fascist colonial domination of Portugal.
In 1961, just one year and three months after the triumph of the Revolution, a mercenary force with armored artillery and infantry, backed by aircraft, trained and accompanied by U.S. warships and aircraft carriers, attacked our country by surprise. Nothing can justify that perfidious attack which cost our country hundreds of losses, including deaths and injuriesAs for the pro-yankee assault brigade, no evidence exists anywhere that it was possible to evacuate a single mercenary. Yankee combat planes were presented before the United Nations as the equipment of a Cuban uprising...
There is an important issue:
Obama made a speech in which he uses the most sweetened words to express: “It is time, now, to forget the past, leave the past behind, let us look to the future together, a future of hope. And it won’t be easy, there will be challenges and we must give it time; but my stay here gives me more hope in what we can do together as friends, as family, as neighbors, together.”
I suppose all of us were at risk of a heart attack upon hearing these words from the President of the United States. After a ruthless blockade that has lasted almost 60 years, and what about those who have died in the mercenary attacks on Cuban ships and ports, an airliner full of passengers blown up in midair, mercenary invasions, multiple acts of violence and coercion?
Nobody should be under the illusion that the people of this dignified and selfless country will renounce the glory, the rights, or the spiritual wealth they have gained with the development of education, science and culture.
I also warn that we are capable of producing the food and material riches we need with the efforts and intelligence of our people. We do not need the empire to give us anything. Our efforts will be legal and peaceful, as this is our commitment to peace and fraternity among all human beings who live on this planet.


DN:s korta citat tillsammans med påståendet i den föregående meningen förfalskar Castros budskap. Fidel Castro ser ingen anledning till någon form av samarbete mellan USA och Kuba:

”Vi är kapabla att producera den mat och det materiella välstånd som vi behöver med hjälp av vårt eget folks arbete och intelligens. Vi behöver inga gåvor från imperiet", skriver han

Historia

DN  har i sina artiklar om Obama-besöket USA-Kuba faktarutor, där det står :

-1960: USA-företag i Kuba förstatligas utan kompensation, vilket leder till att USA kapar de diplomatiska förbindelserna och inför handelsembargo.
Det står inget om att när diktator Batista flydde landet 1959 tog han med sig det mesta av Kubas statskassa.

-USA hjälpte Kuba att bli av med  den spanska kolonialmakten
DN glömmer bort: I stället för frihet ersattes ett imperium med  ett annat. USA tilltvingade sig en flottbas i Guantánamo-viken på östra Kuba 1902 och skaffade sig rätten att lägga sig i kubansk inrikespolitik genom formuleringar i Kubas konstitution .

-DN har också glömt bort USA:s misslyckade Invasionsförsök vid Grisbukten. Kuba var tvungen att bli en fullvärdig medlem inom Sovjetsfären för att kunna försvara sig i framtiden.

-Obama lovade, att USA inte längre skulle blanda sig i Kubas inre angelägenheter.
Men bara 3 dagar efteråt publicerade USA:s UD ett projekt på över 7 miljoner kronor riktat mot kubanska ungdomsorganisationer som ska få  träning och utbildning.

Sammanfattning, artikeln Fidel Castro -Obama
DN presenterar enbart en åsikt om Castros motiv för att fatta pennan, som, enligt DN, var att håna imperialismen, Obama och försök att normalisera relationerna. När man läser hela brevet, är det uppenbart, att hans avsikt är först och främst varna sitt folk för USA och raseri över Obamas uppmaning att glömma historia. Med alla förlorade människoliv samt handelsblockaden från 1960 till dagens datum., som varit största bromsen för landets utveckling. Förutom mordförsök mot kubanska ledare, fientligheter och aggressioner som beskrivits ovan har USA under årens lopp riktat och riktar mot Kuba; militära hot, terrorbombningar, invasionsförsök (Grisbukten 1961), spionage, kränkningar av vatten- och luftområde, intrång på radio- och TV-våglängder, förtalskampanjer samt bakteriologisk krigföring .
Därutöver rättar Fidel Castro några historiska faktafel i Obamas tal, som ursprunget av det kubanska folket och Kubas roll  i Afrikas befrielsekamp.


För tankeläsare?


 Det ska alltid framgå tydligt, vad som är nyhetsrapportering och vad som är åsikter, tyckanden och tänkanden.Slutsats

Etablerade tidningar, som DN och SvD är inte pålitliga som en enda nyhetskälla.  Ingen tydligt skillnad på faktauppgifter och tyckande och tänkande. För att komma närmare sanning behöver läsaren ursprungskällan, alternativa medier och kunskaper om historiska fakta. Och för att få en bild av nutidshistorien kan man oftast inte heller räkna med, att en enda källa räcker.
 När det gäller utrikespolitik, finns det engelskspråkig information i nästan varje land och i nödfall hjälper även olika verktyg att översätta på nätet. T.ex genom att skriva webbadressen på   Google översättare  får man hela sidan översatt och den kan även identifiera språket.


Peter Wolodarski säger i en intervju med Resumé att ”frysboxen” skedde på grund av en ”total låsning” med Journalistklubben. Men chefredaktörens uttalande stämmer inte enligt klubben, som menar att DN snarare ”satte en ära” i att driva igenom sin linje.
20160311
En ny rapport från Tankesmedjan Tiden (Ordval so419147.abm avgör) som kommer ut i dag visar hur nyhetsrapporteringen i Sveriges största dagstidningar: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet, under några undersökta veckor i november 2015 valde ord i sina texter som avhumaniserade flyktingar och satte fokus på de saker den nationalistiska högern vill fokusera på.

20151229

20151009
DN:s vilseledande rapportering – om McCains besök
Som vanligt kollade jag vad bl.a. DN (prenumerant) skrev om besöket. Inte oväntat fann jag att DN utelämnade viktig information.
20120516

Vår dokumentation visar att DN:s reportrar haft många sakfel och brustit i källkritisk granskning. Men DN-ledningen försöker blanda bort korten genom olika påhittade konspirationsteorier, vilket drar ett löjets skimmer över hela Dagens Nyheter.

Kuba

20141017
Kubas stora insatser mot Ebola
Kubas internationella hälsobistånd har pågått sedan revolutionen 1959 och man har skickat ut inte mindre än ett hundra tusen hälsoarbetare till katastrofområden och fattiga samhällen utan fungerande sjukvård under åren. Trots att landet motarbetas och förtalas och trots att man själva lider brist på både medicinsk utrustning och läkemedel (på grund av den US-amerikanska handelsblockad som Sverige i praktiken deltar i) fortsätter man sin självpåtagna, humanitära insats.
2014Inga kommentarer:

Skicka en kommentar